صفر تا صد در مورد بونوس فات چمپیون

image-blog

سوال : بونوس چیست و چگونه بمن تعلق میگیرد؟

جواب: در صورتی که بعد از فروش کوین به ما بلافاصله درخواست واریز ندهید و صبر کنید تا مبلغ موجودی کیف پول شما از عدد خاصی بگذرد و آنگاه درخواست واریز وجه بدهید درصدی به مبلغ کیف شما (بعنوان جایزه)اضافه خواهد شد که با موجودی کیف پول جمع شده و یکجا پرداخت میشود

➖➖➖➖➖➖➖
سوال: این درصدها چقدر است و چگونه بمن تعلق میگیرد؟ 

جواب: اگر موجودی کیف پول شما
 
🥉برنز)از مبلغ ۶۰۰ هزار تومان بگذرد ۴٪ اضافه میشود 
🥈سیلور)از مبلغ ۱ میلیون تومان بگذرد ۸٪ اضافه میشود 
🥇گلد)از مبلغ ۲ میلیون تومان بگذرد ۱۲٪ اضافه میشود 
🏅الیت)از مبلغ ۴ میلیون تومان بگذرد ۱۶٪ اضافه میشود

➖➖➖➖➖➖➖
مثال) چنانچه موجودی کیف پول شما به مبلغ دو میلیون سیصدهزار تومان رسیده باشد و آنگاه درخواست واریز کنید 
مبلغ واریزی دو میلیون پانصد و هفتاد و شش هزار تومان خواهد بود یعنی دقیقا ۲۷۶ هزار تومان بونوس (جایزه) به شما تعلق گرفته
➖➖➖➖➖➖
سوال: بونوس و جوایز اجباری است؟

جواب: 

✅بهیچ وجه ✅ 

شما میتوانید بلافاصله بعد از فروش کوین به سایت ما درخواست واریز بزنید و دقیقا مبلغ فروش کوین خود را تا ریال آخر با قیمت پایه دریافت کنید